Propietat intel·lectual del web

Copyright © 2014, Fundació Catalunya-La Pedrera. Tots els drets reservats.

El contingut d'aquest web (incloent, però no limitant-se a, a textos, imatges, components d'àudio i vídeo, en endavant CONTINGUTS) està protegit per la Llei de la Propietat Intel·lectual.

La distribució, modificació, transmissió, còpia, o qualsevol utilització dels continguts del web amb finalitats públiques o comercials, sense l'autorització de Fundació Catalunya-La Pedrera és una infracció penalitzada per la legislació vigent.

Per altra banda es concedeix una llicència no exclusiva, gratuïta i personal, per utilitzar, copiar, imprimir i transferir (download) a l'ordinador personal qualsevol material o document disponible al web.

Responsabilitat dels continguts web actualització

Fundació Catalunya-La Pedrera refusa la responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts i es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web i limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en data de la seva última actualització i ha d'estar considerada com una informació orientadora per l'usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició al mateix Web.

Fundació Catalunya-La Pedrera no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada al Web.

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos al web de Fundació Catalunya-La Pedrera i qualsevol dels connexos o vinculats al mateix, estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya, per tant, en qualsevol cas serà d'aplicació la legislació espanyola essent competents els tribunals espanyols.

Fundació Catalunya-La Pedrera declina la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Fundació Catalunya-La Pedrera o no publicada amb el seu nom, especialment declina la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços (links), a les pàgines web de Fundació Catalunya-La Pedrera.

Política de protecció de dades

Fundació Catalunya-La Pedrera garanteix la protecció de les dades dels seus clients.

Per tal de millorar el servei i adequar-lo a les preferències de l'usuari, les pàgines web de Fundació Catalunya-La Pedrera utilitzen cookies en la navegació pel seu web. L'usuari pot optar per configurar el seu navegador de manera que l'avisi de la recepció de les cookies i impedeixi que s'instal·lin al disc dur.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens subministri a través de les nostres pàgines web, via telefònica, o per correu electrònic seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d'un fitxer anomenat GESTIÓ DE PÚBLICS, titularitat de FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA, que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Les seves dades personals seran utilitzades per atendre la seva petició d'informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per la FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA, i per a l'enviament de futures comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès.

Així mateix, l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant un escrit juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA REF: PROTECCIÓ DE DADES, PASSEIG DE GRÀCIA, 92 , 08008 BARCELONA o a l’adreça electrònica lopd@fcatalunyalapedrera.com

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA o a qualsevol tercer, a causa d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En el cas que l'usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar del que estableix aquesta política de privacitat, sent l'únic responsable de la seva inclusió.

Fundació Catalunya-La Pedrera, Passeig de Gràcia, 92, 08008 Barcelona, CIF G-65345472.

www.fundaciocatalunya-lapedrera.com