A partir de l’edició 2016-2017, La Fundació Catalunya-La Pedrera ha reorientat el seu programa d’Ajuts Universitaris amb l’objectiu de propiciar les condicions socials i econòmiques necessàries per a què joves en situació o risc d’exclusió social puguin accedir i finalitzar els seus estudis universitaris.

Les noves beques universitàries ja no s’hauran de sol·licitar sinó que s’atorgaran a aquells beneficiaris identificats a través de les 16 entitats socials amb les que la Fundació col·labora en el programa Beques Escolars.